Moja Korpa

 x 

Korpa je prazna.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacijaČlan 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.contobenejeans.com  i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.contobenejeans.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od  mesec dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu Conto bene jeans” Ulica Mihajla Pupina BB,  36300 Novi Pazar.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
    - u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
    - proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
    - dostavi račun

Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
    - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
    - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
    - kupio proizvod na rasprodaji;
    - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
    - promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu će novac biti uplaćen na tekući račun. 

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedene načine i nije moguće poslati novac po kuriru u gotovini.

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.