Moja Korpa

 x 

Korpa je prazna.

Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge ''Conto Bene Jeans'''d.o.o, Novi Pazar osnovano je 1997.godine, rešenjem Privrednog suda u Kraljevu. Registarski ulozak preduzeca je 1-21153-00 pod imenom Proizvodno trgovinsko preduzece  ''Édihal Company'' d.o.o, Novi Pazara. 

Naziv firme  ''Edihal Company'' d.o.o, sa sedistem ulica Sutjeska bb Novi Pazar, brise se 22.10.2007.godine, a upisuje se Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge ''Conto Bene Jeans''d.o.o sa sedištem u lica Mihaila Pupina bb Novi Pazar. Registarski broj BD 139199/2007.

Promena osnivača je izvsrena 2002.godine.Novi osnovac je Emrovic Edin.Promena je registrovana kod Trgovinskog suda u Kraljevi.Resenjem broj 401/02.

Osnovna delatnost drustva  je proizvodnja odevnih predmeta od dzinsa,  kepera, lana i  somotskog platna; muške i ženske pantalone, jakne košulje, suknje, šorcevi i dr. I sve to u programu za odrasle i programu za decu.

Pored osnovne delatnosti , društvo se bavi i trgovinom na veliko i malo osnovnim I pomoćnim materijalom za proizvodnju odevnih predmeta.

Društvo ''Conto Bene Jeans''d.o.o, Novi Pazar u proteklom periodu je ostvarilo zavidne poslovne rezultate  I  danas zapošljava 113 radnika razlicitih profila i zanimanja. Uspelo je da od osnivanja do danas stvori i tržišno odneguje sopstvene marke proizvoda, prepoznatljivog dezena ,dizajna i pristupačnih cena. Najveći obim poslovnih rezultata ostvarene je prodajom proizvoda na inostranom tržištu  kao  i  na domaćem tržištu.U proteklom periodu kao i do danas ostvaruje se uspešna poslovna saradnja kako sa INO dobavljačima tako i sa domaćim,od kojih se uvozi osnovni i pomoćni materijal.

Pored proizvodnog pogona koji je lociran u Novom Pazaru, društvo ima i Ogranak veleprodaje i maloprodaje ''Conto Bene Jeans''d.o.o ul.Ugrinovačka 201 Zemun, kao i objekta veleprodaje i maloprodaje u ul. Sava Kovačevič bb Novi Pazar.

  

Za potrebe obavljanja svoje delatnosti društvo raspolaze kompletnom linijom za proizvodnju odevnih predmeta, a ciji su kapaciteti u potpunosti iskorišćeni. Proizvodna orjentacija društva je usmerena na osavremenjivanje i automatizaciju procesa proizvodnje. Uspešnost poslovanja zasnova se na razvijenoj sopstvenoj tehnologiji proizvodnje i kreiranja odevnih predmeta.

Zahvaljujuci zadovoljavajućem kvalitetu svojih proizvoda kao i konkuretnoj ceni drustvo očekuje značajan rast proizvodnje, kao i sa aspekta traznje kupaca i značajno višegodišnje prisustvo na tržištu.